Maandag tot donderdag van 9.00 tot 17.30 uur - Vrijdag op afspraak

Bedrijfswagens en referentie-CO2-uitstoot voor 2024

06/02/2024 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Bedrijfswagens en referentie-CO2-uitstoot voor 2024

De referentie-CO2-uitstoot voor 2024 is bekend. Na uitgebreid overleg heeft de regering op 30 januari 2024 een akkoord bereikt. Deze uitstoot wordt gebruikt om het voordeel van alle aard te bepalen voor bedrijfswagens die ook privé mogen gebruikt worden.

Ook dit jaar dalen de waarden, waardoor het voordeel van alle aard stijgt. De regering heeft haar berekeningsmethode echter aangepast om dit VAA te verzachten.

Hoeveel bedraagt de nieuwe referentie-CO2-uitstoot?

De referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2024 bedraagt:

  • 78 g/km (i.p.v. 82 g/km in 2023) voor wagens met een benzine-, LPG- of aardgasmotor;
  • 65 g/km (i.p.v. 67 g/km in 2023) voor dieselwagens.

Deze uitstoot is van toepassing op de vanaf 1 januari 2024 toegekende voordelen van alle aard.

Ter info

Het minimumbedrag van het voordeel alle aard (VAA) stijgt tot 1.600 euro in 2024 (i.p.v. 1.540 euro in 2023). Dit is een stijging met iets minder dan 4%.

Het voordeel van alle aard (VAA) zal dus lichtjes stijgen in 2024

Het VAA voor bedrijfswagens wordt berekend door de volgende elementen met elkaar te vermenigvuldigen:

  • De cataloguswaarde van het voertuig (vermenigvuldigd met 6/7)
  • Het CO2-percentage van het voertuig

Het CO2-percentage bekom je door twee elementen op te tellen:

  • een CO2-basispercentage van 5,5%
  • het CO2-uitstootgehalte van het voertuig verminderd met de referentie-CO2-uitstoot (uitkomst vervolgens vermenigvuldigen met 0,1)

In 2024 bedraagt de referentie-CO2-uitstoot 65 g/km voor dieselwagens en 78 g/km voor benzinewagens. Dat is een daling ten opzichte van 2023, met als gevolg een  stijging van het voordeel van alle aard in 2024.

De berekeningsformule voor 2024 samengevat

Type wagenBerekeningsformule
DieselCataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 wagen – 65 ) × 0,1 ] / 100
BenzineCataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 wagen – 78 ) × 0,1 ] / 100

Uit bovenstaande formule blijkt dat wanneer de referentie-CO2-uitstoot daalt, het voordeel van alle aard van de wagen stijgt.

Ter info

Voor elektrische wagens verandert er niets. Bij de berekening van het voordeel van alle aard wordt namelijk geen rekening gehouden met de CO2-referentiewaarden omdat een elektrische wagen geen CO2 uitstoot. Hier wordt rekening gehouden worden met een minimumpercentage van 4%.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Peter heeft een bedrijfswagen ter waarde van 28.600 euro met een dieselmotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 98 g/km.

In 2023 bedraagt het voordeel van alle aard 175,69 euro per maand*:

= [ 28 600 euro × 6/7 ]   ×   [ 5,5 + ( 98 g/km – 67 g/km ) × 0,1 ] / 100

In 2024 zal het voordeel van alle aard 179,77 euro per maand bedragen*:

= [ 28 600 euro × 6/7 ]   ×   [ 5,5 + ( 98 g/km – 65 g/km ) × 0,1 ] / 100

Dat is een verhoging van 2% vergeleken met dezelfde nieuwe dieselwagen in 2023.

In dit voorbeeld werd geen rekening gehouden met de leeftijdscoëfficiënt van de wagen.

Nieuwe berekeningsmethode vanaf 2024

De minister van Financiën heeft ettelijke weken gewerkt aan een aanpassing van de regels van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens. Reden? De spectaculaire daling van de gemiddelde uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens die een aanzienlijke stijging van het VAA voor bedrijfswagens tot gevolg had. Een stijging met 20% of zelfs meer werd voorspeld.

Deze daling van de gemiddelde uitstoot wordt verklaard door de toenemende populariteit van de elektrische wagens.

De referentie-CO2-uitstoot die wordt gebruikt voor de berekening van het VAA wordt namelijk berekend op basis van deze gemiddelde uitstoot.

Met een aantal aanpassingen van de geldende regels wou de minister de stijging van het VAA verzachten. Op dinsdag 30 januari 2024 heeft de regering eindelijk een akkoord bereikt over de nieuwe methode voor berekening van de referentie-CO2-uitstoot.

Een representatievere berekeningsmethode

De referentie-uitstoot is de gemiddelde uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens van het voorgaande jaar. Aangezien deze waarde de neiging heeft te dalen, stijgt het VAA voor bedrijfswagens elk jaar.

Deze daling is het resultaat van de keuze van de regering om te werken met de gemiddelde NEDC-CO2-uitstootwaarden, die gematigder zijn dan de WLTP-waarden.

Door de recente stijging van het aantal ingeschreven zuinige wagens is deze waarde echter sterk gedaald.

De vorige berekeningsmethode was dus gebaseerd op een niet-representatief deel van het wagenpark. De referentiecomponent van de emissies moest dus worden herzien.

Alle wagens worden in aanmerking genomen

Om een correcte en representatieve berekening van de referentie-CO2-uitstoot te garanderen, houdt de nieuwe methode voortaan rekening met het hele wagenpark. Vanaf inkomstenjaar 2024 wordt rekening gehouden met de volgende waarden:

  • De NEDC-waarde voor voertuigen waarvan de NEDC-emissie gekend is
  • De WLTP-waarde voor voertuigen waarvan de WLTP-emissie gekend is, wanneer de NEDC-emissie niet gekend is
  • De 0-emissie voor elektrische voertuigen

Uiteraard doet deze beslissing op geen enkele manier afbreuk aan de doelstelling van de hervorming, namelijk een groener wagenpark

Bron

Terug