Maandag tot donderdag van 9.00 tot 17.30 uur - Vrijdag op afspraak

Waarom moet een huurcontract geregistreerd worden?

31/10/2023 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Waarom moet een huurcontract geregistreerd worden?

Het registreren van een huurcontract verleent het huurcontract een ‘vaste datum’. Dat wil zeggen dat niemand die datum nog kan betwisten en dat het contract ‘bindend’ is ‘voor derde partijen’. Dat is belangrijk voor zowel de huurder en de verhuurder.

Bescherming van de huurder

Als het huurcontract voor huisvesting bestemd is en de woning als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, is bij een verkoop van het verhuurde onroerend goed de huurder vanaf de ‘vaste datum’ wettelijk beschermd tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar-verhuurder gezien deze laatste gebonden is door het huurcontract.

Bescherming van de verhuurder (eigenaar)

 • Als de eigenaar het huurcontract voor een woning bestemd tot hoofdverblijfplaats, gesloten voor een periode langer dan drie jaar, geregistreerd heeft, moet de huurder een opzegtermijn respecteren om het huurcontract beëindigen (dat is wat de wet de bescherming van de verhuurder noemt)
 • De registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat deels bestemd is voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (bijvoorbeeld een winkel of kantoor), biedt de verhuurder bovendien het voordeel dat de inkomstenbelasting voor ieder gedeelte afzonderlijk wordt vastgesteld en belast. Bij gebrek aan registratie van dat huurcontract zijn daarentegen de volledige netto-huurinkomsten belastbaar

Wanneer moet ik een huurcontract laten registreren?

Het huurcontract voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon, moet u laten registreren binnen de twee maanden vanaf de ondertekening van het contract.

Het huurcontract voor een onroerend goed dat niet uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon zoals een bedrijfsgebouw, een terrein of een parkeerruimte moet u laat registreren binnen de vier maandenvanaf de ondertekening van het contract. Bovendien moet de betaling van de rechten vóór het einde van deze termijn gebeuren, anders riskeert u een boete wegens vertraging.

Wanneer de kantoren op de laatste dag van de termijn gesloten zijn, dan wordt de termijn verlengd tot de eerste werkdag die volgt op het verstrijken ervan.

Voorbeeld: het huurcontract van een appartement dat ondertekend werd op 21 mei 2012 moet ten laatste op 23 juli 2012 geregistreerd zijn aangezien 21 en 22 juli 2012 een feestdag en een zondag zijn.

Hoeveel kost de registratie van een huurcontract?

De registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon is gratis.

Voor de registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat niet uitsluitend bestemd is voor de huisvestingvan een gezin of van één persoon zoals een bedrijfsgebouw, een terrein of een parkeerruimte zijn er wél registratierechten verschuldigd. De registratierechten bedragen in dat geval 0,2 % op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van het huurcontract, maar met een minimum dat niet lager mag zijn dan het algemeen vast recht van 50 euro.

Bijvoorbeeld: voor een huurcontract van drie jaar met een huurprijs van 900 euro per maand en 100 euro lasten per maand, zal de registratie 72 euro kosten (36 maanden x 900 + 36 maanden x 100 euro = een totaalbedrag van 36.000 euro waarop 0,2 % gerekend wordt, maakt 72 euro).

Opmerking: wanneer binnen eenzelfde huurcontract een onroerend goed wordt gehuurd dat deels voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (winkel, kantoor) bestemd is, dan zijn er registratierechten verschuldigd voor beide delen. Worden er daarentegen twee afzonderlijke huurcontracten opgemaakt (één voor de huisvesting en één voor de andere doeleinden), dan wordt het huurcontract dat uitsluitend slaat op de huisvesting gratis geregistreerd.

Opgelet: als de termijn voor de registratie van uw huurcontract verstreken is, dan moet u een boete betalen.

Wat gebeurt er als ik een huurcontract niet laat registreren?


Als het huurcontract niet geregistreerd is en het betreft…
dan…
een hoofdverblijfplaats waarvoor een contract werd gesloten voor een periode van langer dan drie jaarkan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijnLet op: er is een onderscheid naargelang de ligging van de huurwoning.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN WAALS GEWESTDe huurder moet eerst een ingebrekestelling richten aan de verhuurder om de huurovereenkomst te registreren.Voor het Brusselse Hoofdstedelijke GewestIngebrekestelling via een aangetekende brief.Voor het Waalse GewestIngebrekestelling:ofwel met een aangetekende briefofwel met een deurwaardersexplootofwel bij afgifte in handen van de geadresseerde(n), die het dubbel ondertekend heeft (hebben), met vermelding van de datum van ontvangstAls de verhuurder na één maand geen gevolg gegeven heeft aan de ingebrekestelling, kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn. De huurder moet de verhuurder wel op de hoogte stellen van de opzegging.VLAAMS GEWESTDe huurder moet de verhuurder alleen op de hoogte stellen van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging gegeven werd.
een hoofdverblijfplaats die wordt verkochtkan de huurder zich niet verzetten tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar
een onroerend goed dat deels voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (winkel, kantoor) wordt gehuurdwordt de eigenaar belast op basis van het totaalbedrag van de netto huurinkomsten

Opgelet: als de termijn voor de registratie van uw huurcontract verstreken is, dan moet u een boete betalen.

Elektronisch een huurcontract en een plaatsbeschrijving versturen met Myrent

Opgelet! Om toegang te krijgen tot de toepassing MyRent in naam van een onderneming, moet u de MyRent-rol verkrijgen. Alle details over de procedure om die rol te verkrijgen vindt u via deze link (PDF, 182.55 KB)(This hyperlink opens a new window).

Met de onlinetoepassing MyRent kunt u een huurcontract en/of een plaatsbeschrijving versturen voor registratie. Het huurcontract moet niet uitsluitend voor bewoning bestemd zijn. U kunt MyRent ook gebruiken voor bijvoorbeeld een handelshuurcontract of een huurcontract voor een garage.

Wist u dat u zelfs voor een familielid of een vriend een huurcontract kunt registreren? U moet geen betrokken partij zijn in het huurcontract om het te laten registreren!

Praktische aspecten

Vooraleer u begint, raden wij u aan volgende zaken te doen:

 • Bekijk de woordenlijst(This hyperlink opens a new window) van de definities (soort document, bestemming van het goed, duur en lasten)
 • Bekijk de gebruikersdemo’s(This hyperlink opens a new window)
 • Controleer de grootte van het document dat u via MyRent gaat versturen (max. 50 MB)
  Opgelet: per te registreren document (zoals huurcontract, plaatsbeschrijving) kunt u maar 1 pdf-bestand opladen in de toepassing. Is uw huurcontract bijvoorbeeld verdeeld over verschillende pdf-bestanden, dan moet u die combineren tot 1 geheel. Tik in een browser naar keuze (zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox) ‘pdf’s samenvoegen’ in en u vindt daarvoor gratis software


Opgelet, aangezien het besturingssyteem Windows XP niet meer bijgewerkt kan worden, is het niet meer mogelijk MyRent te gebruiken met dat systeem.


Te volgen stappen om een huurcontract met of zonder plaatsbeschrijving te versturen

 1. Kies rechts in het menu ‘Naar de toepassing’
 2. Meld u aan
 3. Klik op 'Onthaal - Mijn woning en mijn onroerende goederen - Een huurcontract laten registreren (MyRent)'
 4. Klik links in het menu op ‘HUURCONTRACT’ en vervolgens op ‘Uw contract aanbieden’
 5. Voer de gevraagde gegevens in
 6. Kijk na of de ingevoerde gegevens juist zijn
 7. Klik op ‘OPSLAAN’
 8. Kopieer de cijfers van de barcode
 9. Kies:
  • ‘VERZENDEN’
  • ‘Contract met plaatsbeschrijving’ of ‘Contract zonder plaatsbeschrijving’
 10. Voer de gevraagde gegevens in
 11. Klik op ‘Bladeren’ om uw huurcontract of uw huurcontract en plaatsbeschrijving in pdf op te laden
 12. Klik op ‘VERZENDEN’
 13. Download indien van toepassing uw uitnodiging tot betaling. Vergeet in dat geval niet de registratierechten en eventuele boetes te betalen binnen de termijn die op de uitnodiging tot betaling vermeld is. Anders kunt u namelijk een boete krijgen
 14. Klik op ‘VALIDEREN’
 15. Klik op ‘ONTVANGSTBEWIJS DOWNLOADEN’

Te volgen stappen om alleen een plaatsbeschrijving te versturen

 1. Kies rechts in het menu ‘Naar de toepassing’
 2. Meld u aan
 3. Klik op 'Onthaal - Mijn woning en mijn onroerende goederen - Een huurcontract laten registreren (MyRent)'
 4. Klik links in het menu op ‘HUURCONTRACT’ en vervolgens op ‘Uw plaatsbeschrijving aanbieden’
 5. Voer de gevraagde gegevens in
 6. Klik op ‘Bladeren’ om uw plaatsbeschrijving in pdf op te laden
 7. Klik op ‘VERZENDEN PLAATSBESCHRIJVING’
 8. Download indien van toepassing uw uitnodiging tot betaling. Vergeet niet om de registratierechten en eventuele boetes te betalen binnen de termijn die op de uitnodiging tot betaling vermeld is. Anders kunt u namelijk een boete krijgen
 9. Klik op ‘VALIDEREN’
 10. Klik op ‘ONTVANGSTBEWIJS DOWNLOADEN’

Bron1 Bron2

Terug