Maandag tot donderdag van 9.00 tot 17.30 uur - Vrijdag op afspraak

Experts: verhoog de koopkracht door het fiscaal voordeel van bedrijfswagens te verminderen

28/06/2022 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Experts: verhoog de koopkracht door het fiscaal voordeel van bedrijfswagens te verminderen

Woensdag heeft een groep experts onder leiding van de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, het kernkabinet een twaalftal voorstellen voorgelegd om het concurrentievermogen van de ondernemingen en de koopkracht van de Belgen te versterken. Onder deze voorstellen: verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen en… het fiscaal voordeel van bedrijfswagens sneller verminderen.

De barema’s anticiperend indexeren, het uitbreiden van het sociaal tarief, het belasten van overwinsten van ondernemingen, het aanmoedigen van investeringen in groene ondernemingen…: in totaal werden een tiental voorstellen gedaan door experts. Deze werden voorgesteld door de verschillende leden van de regeringsmeerderheid en geleid door Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank. Doel: het concurrentievermogen van de ondernemingen en de koopkracht van de Belgen te versterken.

Van deze voorstellen trokken er twee in het bijzonder onze aandacht: beperking van de maximumsnelheid tot 100 km/u op autosnelwegen en vermindering van het fiscaal voordeel van bedrijfsauto’s.

Beperking van de snelheid tot 100 km/h

De experts stelden voor de maximumsnelheid op autosnelwegen te beperken tot 100 km/u. “Rijden tegen 100 in plaats van 120 op de snelweg zou het brandstofverbruik met 12 tot 18% doen dalen,” zegt Benoît Godart, woordvoerder van het verkeersveiligheidsinstituut Vias.

Het hangt natuurlijk allemaal af van de rijstijl van de automobilisten. Als zij vaak optrekken en afremmen, zal de vermindering beperkter zijn.

Vermindering van het belastingvoordeel van bedrijfsauto’s

Het argument is niet nieuw: bedrijfswagens zouden de staat ongeveer 2 miljard euro per jaar kosten. Wij gaan ervan uit dat de logica als volgt is: door de vermindering van het belastingvoordeel te versnellen of door het volledig af te schaffen, zou de Staat de middelen terugkrijgen om de koopkracht te ondersteunen. Een bizarre redenering als je weet dat het concurrentievermogen van onze bedrijven onder druk staat door de fiscale druk op arbeid … en dat de bedrijfswagen net een instrument is om die wat te verlichten.

En hoe zit het met de koopkracht van de honderdduizenden werknemers wier auto deel uitmaakt van hun salaris? Allemaal zelf een auto kopen in wat al een ongunstig economisch klimaat is?

“We moeten stoppen met prutsen”

Dit is wat de voorzitter van de MR, Georges-Louis Bouchez, vanochtend zei op DH Radio: “We moeten stoppen met prutsen … “Het aantal bedrijfswagens verminderen is niet moeilijk. Voor wie een bedrijfswagen heeft, komt dat neer op 500 tot 1.000 euro koopkracht per maand. De oplossing van de Nationale Bank lijkt erin te bestaan om de koopkracht van duizenden werknemers af te bouwen… Dit is niet het moment. Ik vind het absurd”, aldus Bouchez. De MR-voorzitter hamert op het liberale motto van “belastingverlagingen” en de vaste recepten van een lager overheidsbeslag en een verhoging van de werkzaamheidsgraad. 

Ook CD&V en Open VLD lieten bij monde van Joachim Coens en Lydia Peeters al weten dat ze geen heil zien in de voorstellen van de experts. Vooral de snelheidsbeperking van 100 km/u wordt afgedaan als iets dat de bestuurder zelf helemaal op eigen initiatief kan doen. 

Premier Alexander De Croo wees er echter nadrukkelijk op dat het slechts om een tussentijds verslag ging. Het eindverslag zal niet voor eind juni aan de regering worden voorgelegd. Toch is het moeilijk in te zien hoe dit spoor plotseling uit het eindverslag zal worden gewist… Wordt vervolgd.

Bron

Terug