Maandag tot donderdag van 9.00 tot 17.30 uur - Vrijdag op afspraak

Evolutie energieprijs België en buurlanden

04/07/2022 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Evolutie energieprijs België en buurlanden

Elk semester publiceert de CREG een analyse van de energieprijzen in België, in de drie regio’s en de omringende landen.

Deze grafieken geven het voortschrijdend maandelijks gemiddelde weer (in €/jaar) van enerzijds de zuivere energiecomponent en anderzijds de totaal factuur voor België en de haar omringende landen.

Evolutie elektriciteitsprijs (component energie) voor huishoudelijk verbruik (3,5 MWh)Evolutie elektriciteitsprijs (component energie) voor huishoudelijk verbruik (3,5 MWh)

Evolutie elektriciteitsprijs (totaal factuur) voor huishoudelijk verbruik (3,5 MWh)Evolutie elektriciteitsprijs (totaal factuur) voor huishoudelijk verbruik (3,5 MWh)

Voor elektriciteit worden de prijzen weergegeven voor:

  • huishoudelijke klanten met een jaarverbruik van 3.500 kWh met een enkelvoudige meter;
  • professionele klanten met een jaarverbruik van 50.000 kWh met enkelvoudige meter.

Voor aardgas worden de prijzen weergegeven voor:

  • huishoudelijke klanten met een verbruik van 17.000 kWh/jaar;
  • professionele klanten met een verbruik van 100.000 kWh/jaar.

Betreffende cijfers voor België, haar regio’s en de buurlanden komen tot stand door gebruik te maken van een onderliggende methodologie.

Wijziging van het standaard verbruiksprofiel voor aardgas voor particulieren

Op basis van een bevraging bij de distributienetbeheerders, de belangrijkste energieleveranciers en een aantal verbruikers in de drie regio’s van het land, heeft de CREG beslist om haar standaard aardgasverbruiksprofiel voor particulieren, dat momenteel 23.260 kWh/jaar bedraagt, in de nabije toekomst aan te passen. De realiteit op de aardgasmarkt voor gezinnen van 4 personen leert ons inderdaad dat een jaarverbruik van 17.000 kWh representatiever is.

Deze wijziging van 23.260 kWh/jaar naar 17.000 kWh/jaar gaat in vanaf 1 april 2022 en wordt vanaf die datum toegepast in de publicaties van de CREG.

Bron

Terug